icon-balancne

Balančné cvičenia

Projekt na rozvoj pohybových schopností a zdravého životného štýlu pre deti v predškolskom veku založený na praktikách uznávaných detských predcvičovateľov a fyzioterapeutov.

icon-tanecna

Tanečná príprava

Pomocou pohybových a rytmických hier, sú deti vedené k základom rytmiky a k cvičeniam, ktoré podporujú správne držanie tela, priestorovú orientáciu a vnímanie hudby.

icon-wisely

Play Wisely®

Unikátny výukový systém pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov, ktorý kombinuje prácu s kognitívnymi kartami a pohybové aktivity podporujúce optimálny vývoj detí.