JUMPING®

Program Jumping® vychádza z pocitu voľnosti a úprimnej radosti z pohybu.

Jumping® je originálne cvičenie v oblasti fitness priemyslu. Rokmi preverený aeróbny program na malých trampolínach. Je určený pre všetky generácie tak, aby vytváral zábavnou formou fyzickú a duševnú rovnováhu. Dynamické aeróbne cvičenie na špecifických trampolínach s madlom sprevádza motivujúca hudba a lekcie vedú odborne vyškolení inštruktori.

Vstup: 5€


www.jumpingslovensko.sk


Rezervácie JUMPING®

fitko@vassalgym.sk | 0905 765 217


Jumping® je ideálnym športom pre formovanie postavy a skrýva mnoho unikátnych výhod. Zo zdravotného hľadiska blahodarne pôsobí prakticky na všetky systémy ľudského tela, a tak sa radí medzi veľmi účinné formy pohybových aktivít. Podstatou pozitívneho dopadu cvičenia Jumping®, sú rôzne náročné kombinácie rýchlych a pomalých poskokov, dynamických šprintov, balančných a silových prvkov a tiež strečingu. Významná časť cvičenia je zameraná na balančné prvky, ktoré zvyšujú odolnosť vestibulárneho aparátu a posilňujú bežným pohybom na trampolínke utajené svalové segmenty.

www.jumpingslovensko.sk

Problémom súčasnosti sa stáva klesajúca fyzická aktivita dnešných detí, ktorú nahrádza čas strávený v spoločnosti televízora, DVD alebo počítača. Jedným z našich záujmov je Jumping® zapracovať do škôl. Trampolínky PROFI sú už umiestnené na niektorých ZŠ na Slovensku ale aj na Univerzite Mateja Bela – KTVŠ v Banskej Bystrici. Jumping® je vhodná športová aktivita zameraná na rozvoj pohybovej kultúry a športových zručností, pričom rozvíja detský organizmus všestranne a harmonicky. Všestranný rozvoj telesnej športovej prípravy je nezastupiteľnou súčasťou výchovy vzdelávania na školách všetkých stupňov a typov. Pravidelná fyzická aktivita je spojená s okamžitým aj dlhodobým prínosom pre zdravie detí (fyzická pohoda, kontrola hmotnosti a menšia pravdepodobnosť vzniku nadváhy, optimálny tlak, zlepšená srdcovo – cievna činnosť a činnosť dýchacieho aparátu).

Zdroj: www.jumpingslovensko.sk